Editorial

Tornar a portada

Ara és demà

La consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz, va encarregar al Consell Escolar de Catalunya (CEC) que articulés un debat sobre el futur de l’educació al nostre país. El projecte s’ha anomenat “Ara és demà” inspirat en els versos del poeta Miquel Martí Pol, que ajuden a entendre el sentit profund d’aquesta reflexió sobre els reptes a afrontar en l’esdevenidor.
Nosaltres, com a Escola Pia de Catalunya, hi hem participat perquè entenem que és important el treball en xarxa i la cooperació, el debat i la reflexió sobre la innovació pedagògica i el futur de l’educació al nostre país. Aquests espais són una oportunitat per compartir experiències, descobrir noves possibilitats i contrastar resultats.

 

La nostra participació en aquests espais ha de servir per acompanyar persones a créixer lliures, autònomes, crítiques, que puguin viure i conviure sense excloure ningú, compromeses en la construcció d’un món més just, més sostenible i en pau. Persones que siguin capaces de desenvolupar el seu projecte de futur cap a una vida plena.

 

Ara és demà ha estat un oportunitat de participar en el debat educatiu del que podem anomenar primavera pedagògica atès que hem pogut reflexionar sobre la innovació i la seva relació amb el model de persona que volem formar. Alhora és molt enriquidor haver participat en les diferents jornades que s’han realitzat i també disposar de totes les aportacions que han fet altres institucions.

 

En aquest enllaç, trobareu les aportacions concretes que hem fet a cadascun dels eixos proposats fruit d’un treball participatiu en el qual hi ha representades totes les institucions educatives i comunitats de l’Escola Pia de Catalunya.

 

Ara és demà i ben aviat serà Pasqua, ho aprofitem per desitjar-vos que passeu uns molt bons dies de Setmana Santa i una molt bona Pasqua.

 

Antoni Burgaya


·