SUṀṀEM - Aprèn i conviu

Tornar a portada

3 anys de projecte

El Projecte per a la Interdisciplinarietat a l’Aula va començar a caminar després de la seva aprovació en la VII Assemblea de les IIEE, el març de 2015.

 

Durant el curs 2015-16 el projecte, anomenat ja SUMMEM, aprèn i conviu, es posa en marxa amb una prova pilot en alguns cursos molt concrets de 6 escoles, cosa que ens permet observar de prop els canvis i les dificultats que van apareixent.

 

L’Aprenentatge Cooperatiu i les Bones Preguntes i Itineraris d’Aprenentatge, es converteixen en els dos pilars del projecte i els mestres inicien diferents formacions que ens ajuden en la consolidació de les bases d’ambdues formacions.

 

Al mateix temps es formen el Equips Motors a cada escola amb l’objectiu de vetllar per l’alineament del claustre i per liderar el canvi organitzatiu.

 

El curs 2016-17 passem a la fase de generalització, i en totes les nostres escoles com a  mínim en un curs, ja s’està implementat el projecte SUMMEM. Al mateix temps les escoles pilot passen a desenvolupar un pla d’aplicació que ha de portar cada escola, en un termini no superior als 6 anys, a la plena aplicació del projecte en tots els cursos de l’educació obligatòria.

 

 

Dades del curs 2017-18 

 

 

 

Reptes de futur

Hem recorregut  molt camí en aquests 3 anys però és cert que encara ens queda molta feina per fer. Els reptes que tenim al davant són múltiples però al mateix temps engrescadors. La llista podria ser molt llarga, però aquests, segurament, són els més destacats:

 

En definitiva, que en el centre de la nostra acció educativa hi hagi el nostre alumnat, nens, nenes, joves, i que passin a ser ells els protagonistes reals del seu aprenentatge.

 

Al mateix temps una de les línies de treball que estem iniciant és l’avaluació de la pròpia innovació, el que hem anomenat Aprenem del SUMMEM. Un total de 15 mestres investigadors de la nostra institució amb el suport de 6 investigadors de la Universitat de Vic estan realitzant un treball de recerca amb un doble objectiu: primer, avaluar l’aplicació del SUMMEM d’acord amb els objectius específics del projecte, i segon, fer-nos conscients de la importància de relacionar l’acció educativa amb la recerca i aprendre a fer-ho en el si de cada escola.

 

Estem segurs que els resultats d’aquesta recerca ens ajudaran, en els propers anys, a prendre les decisions més encertades per assolir allò que pretenem, que tot el nostre alumnat aprengui més i millor.


·