En portada

Tornar a portada

L’aprenentatge entre iguals

A l’escola dels segle XXI ja ningú posa en dubte que serà essencial desenvolupar la competència del treball cooperatiu.

 

La mateixa OCDE en el seu projecte “Innovative Learning Environments” (Entorns d’Aprenentatge Innovadors) on aporta una base de coneixement sòlida per dissenyar els entorns d’aprenentatge del segle XXI, defineix 7 principis de l’aprenentatge. El segon d’aquests set principis transversals és el que fa referència a l’aprenentatge cooperatiu textualment el defineix així « L’entorn d’aprenentatge es fonamenta en la naturalesa social del procés d’aprendre i fomenta activament l’aprenentatge cooperatiu ben organitzat ».

 

edcamp

Parlem molts sovint del treball cooperatiu o col·laboratiu entre els alumnes com una manera de treballar i organitzar socialment l’espai de l’aula, però deixem de banda el treball cooperatiu entre els propis mestres i amb tota la comunitat educativa, un aprenentatge entre iguals, on tothom hi pot sortir guanyant, on tots podem aprendre de tots.

 

Si en creiem de veritat aquest principi de l’aprenentatge social i entre iguals, ens cal crear entorns i facilitar que es puguin dur a terme aquest moments de trobada, reflexió conjunta i creació de coneixement compartit.

 

Aprofitem la potencialitat que té aprendre del meu company de curs, de mestres d’altres etapes o cicles, de mestres d’altres escoles, i de totes aquelles persones que són i fan també escola. Fem realitat un treball en xarxa dins de l’Escola Pia, no desaprofitem aquesta oportunitat.

 

edcamp2

El projecte SUMMEM no podrà ser realment transformador si no som capaços d’aprendre els uns dels altres, si no compartim allò que estem fent, allò que va bé i allò que no hi va tan, si no obrim les portes de les aules i participem tots dels canvis i les transformacions en que estem immersos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Us convidem a llegir una reflexió sobre un projecte d’aprenentatge entre iguals, l’edCamp, i dues aportacions de professors de la nostra institució sobre l’edCampMataró, que s’ha celebrat a l’Escola Pia Santa Anna-Mataró.

 

UN EDCAMP ÉS… 

ÉS UNA METODOLOGIA? ÉS UNA MANERA DE…? O ÉS UNA FRANQUÍCIA?

UN #EDUPUNK A #EDCAMPMATARÓ

 


·