SUṀṀEM - Aprèn i conviu

Tornar a portada

SUMMEM al dia

 

El Diari de l’Educació entrevista al Pere Vilaseca

En Pere explica els principis bàsics del SUMMEM, l’experiència fins ara viscuda, i què opina la comunitat educativa.

 

 

 

L’Equip Motor de l’Escola Pia visita els Equips Motors

summem

 

Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar

Durant el primer trimestre, els equips educatius que inicien el SUMMEM aquest curs tenen un objectiu molt important: Conèixer, observar i analitzar el grup classe. Per aconseguir-ho, el programa de Cooperar per Aprendre / Aprendre a Cooperar de la Universitat de Vic, ens planteja unes dinàmiques de cohesió de grup per a que cada mestre i professor/a les faci a qualsevol moment a l’aula, no només a tutoria.

La cadena de noms, la maleta, les professions, qui és qui, blanc i diana, el món de colors, l’equip de Manel… Us sona?

Trobareu més informació seguint aquest enllaç

 

summem-4

 

 

 

Com convertir un pilot de curs en un pilotatge d’escola

Els Equips Motors de totes les escoles van realitzar una formació al mes d’octubre amb l’objectiu de reflexionar sobre com seguir impulsant dins de cada escola el projecte SUMMEM.

D’aquestes formacions en van sortir unes orientacions per tal que les escoles puguin realitzar accions per convertir els pilotatges d’un curs en processos d’aprenentatge per tota l’escola.

Aquesta serà la principal tasca dels Equips Motors per aquest curs 2016-17. L’Equip Motor de l’Escola Pia ha sintetitzat tota la feina feta pels equips motors en un document d’orientacions que podeu trobar al següent enllaç.

Document d’Orientacions pels Equips Motors

 

 

summem-5 summem-6


·