De les escoles

Tornar a portada

Cristianisme viu, per un món nou

El passat mes d’octubre va tenir lloc una nova edició d’aquest curs. Com és habiual, es va celebrar a Barcelona, a la Casa d’Espiritualitat de Sant Felip Neri. Cristianisme viu, per un món nou, és un curs de formació proposat per l’Escola Pia de Catalunya i adreçat al personal docent, del PAS i de l’Equip de Gestió dels diferents centres escolapis de Catalunya. Van assistir-hi docents de primària i secundària, directors i administradors de diferents centres i també una part de l’equip de gestió: departament jurídic i de personal.

 

Els objectius del curs són, d’una banda, descobrir el sentit transcendent que pot tenir la vida; expressar com écristianisme-viu-2s possible tenir una imatge i experiència de Déu que ens enriqueix i allibera, en un món secular, científic i tecnològic; descobrir què vol dir i què implica ser cristià i adonar-se que és possible viure la fe en comunitat, més enllà de la institució eclesiàstica. Per altra banda, establir i enfortir llaços d’amistat entre les persones que assisteixen al curs.

 

 

La temàtica del curs es centra entorn del fet de creure des d’una perspectiva biològica, sociològica, psicològica i cosmològica. Els ponents van ser Ramon M. Nogués, Jordi Collet, Víctor Hernández i Manuel García Doncel, respectivament.

 

CRISTIANISME VIU, PER UN MÓN NOU: UNA VIVÈNCIA

 


·