Actualitat

Tornar a portada

Es troba a Bogotá l’equip d’impuls a la participació a l’Escola Pia

Des del dia 25 d’octubre al 28 d’octubre tingué lloc a Bogotá (Colòmbia) la primera reunió de l’equip d’impuls a la participació en la missió compartida, creat pel P. General que depèn del secretariat general de participació. Participaren en aquesta reunió el P. Emmanuel Suárez de Mèxic, en José Mª Gallardo de Emaús, na Sandra Milena Restrepo de Colòmbia, el P. Sergio Conci d’Argentina, el P.Slawomir Dziadkiewicz de Polònia i en Joan Vila de Catalunya.

 

parti2

 

El grup té l’objectiu d’aportar propostes de millora de la participació en la missió de les escoles, grups d’acció social o parròquies de les persones que se senten identificades amb les finalitats de l’Escola Pia. L’encàrrec concret del grup és proposar criteris, mínims a assolir i prioritats en el camp de la participació.

 

El grup va constatar en primer lloc que l’Escola Pia implantada arreu del món està inserida en realitats culturals, socials, eclesials i polítiques molt diverses. Aquesta diversitat s’ha de tenir en compte. Per això, es pot establir un marc general, però no una única forma de potenciar la participació per a tot el món escolapi.

 

Tot i això el grup va identificar alguns aspectes importants:

 

El grup ha fet algunes recomanacions. La principal és l’establiment de polítiques de RRHH a totes les demarcacions. Això permetria disposar d’instruments per potenciar la participació com la formació inicial, l’avaluació de l’acompliment i el clima laboral.

 

També es va destacar la conveniència que cada demarcació vagi dissenyant processos d’acompanyament de les persones, encaminats a millorar la participació en la missió i, per a aquells que ho desitgin, també espais per compartir fe i vida. Per això caldrà treballar per crear espais que facin possible que algunes persones puguin implicar-s’hi i contreure compromisos.

 

Aquestes són les conclusions del treball fet a Bogotà en una escola on l’alumnat estava emprenent la recta final del seu curs escolar.

Joan Vila
Escola Pia de Balmes


·