Actualitat

Tornar a portada

Novetats del Servei de Prevenció

El passat mes d’octubre es va fer la reunió de coordinadors de prevenció de riscos laborals de totes les escoles. En aquesta vam treballar eines per dinamitzar la seva gestió en els centres, a partir de la revisió de la Política i el Pla de Prevenció de cadascuna de les nostres escoles.

 

salut

 

Recordatori!

 

Aquest mes iniciem la redacció de les memòries d’activitats preventives del curs 2015-2016. Aprofitem per recordar-vos que la participació dels coordinadors de prevenció en aquesta tasca és clau per poder recollir totes les activitats que es fan des dels centres. Si fem una mirada dels nostres calendaris segur que trobem moltes més activitats de promoció de la seguretat i la salut de les què ens pensem.
Per poder fer aquests documents s’ha enviat als coordinadors de prevenció una Taula d’activitats preventives per recollir les activitats fetes en el curs passat a les escoles, i s’ha fixat com a data d’entrega al Servei de Prevenció el proper 21 de desembre.

 

I, mentrestant, a l’Espai Salut hem parlat de….


·