De les escoles

Tornar a portada

Alumnes de l’Escola Pia de Catalunya premiats en recerca

Pel departament d’Empresa i Coneixement i l’Associació d’Enginyers Industrials.

Gemma Rodón, de l’Escola Pia Mataró, ha estat premiada pel treball “I ara què fem amb les fàbriques? Terrassa i Mataró: dos models de gestió industrial”. El treball proposa analitzar la gestió del patrimoni industrial tèxtil a Mataró i a Terrassa, identificar el seu model, els camins que han seguit i propostes de futur. També analitza les semblances, les fortaleses, les oportunitats i les debilitats de la gestió de totes dues ciutats i la importància del turisme industrial. Els resultats de les anàlisis indiquen que Mataró i Terrassa han seguit un model diferent de gestió industrial a causa, fonamentalment, de dos motius: perquè la conscienciació ciutadana sobre la qualitat del patrimoni va començar en moments diferents i, sobretot, per les externalitats positives generades pel MNACTEC a Terrassa. Finalment, el treball proposa mesures de promoció i divulgació del patrimoni com la creació de dos frisos cronològics online de la història industrial de totes dues ciutats així com dos mapes de fàbriques tèxtils i una ruta geolocalitzada per a Mataró.

 

 

 

 

Guillem Cornella, de l’Escola Pia Nostra Senyora, per “Construcció d’una pròtesi biònica de mà controlada amb ones cerebrals”. Aquest treball, tutoritzat pel professor Xavier Perramon, va poder tirar endavant gràcies a una campanya de micromecenatge. En el seu treball, l’estudiant va construir una pròtesi biònica de mà, utilitzant una impressora 3D, que funciona a partir dels impulsos emesos per les ones cerebrals. El seu disseny és, a més, més econòmic en producció, implantació i manteniment que els que es troben actualment al mercat. Va guanyar el 17è Premi UPC l’any passat. Per elaborar i construir el prototip, l’estudiant va realitzar un estudi previ sobre l’anatomia del sistema nerviós i de la mà, l’activitat de les ones cerebrals i els diferents tipus de pròtesis existents, així com del disseny i la impressió 3D i de la programació en Arduino.

 

 

 

 

 

 

Jordi Puiggalí, de l’Escola Pia Sarrià, per “Estudi experimental sobre macromolècules intel·ligents”. Actualment gairebé tot el que ens envolta té a veure en el món dels polímers, els coneixem a partir de materials d’ús quotidià i potser no els donem massa importància, però si ens endinsem
una mica en alguns articles de divulgació, apareixen algunes aplicacions molt especialitzades en les quals s’utilitzen aquests materials.

“La finalitat d’aquest treball ha estat fonamentalment comprendre aquests processos complexos utilitzant modelsque em permetessin entendre els conceptes que hi són inherents.
El treball de recerca que presento té dos vessants fonamentals i alhora complementàries. Per
una banda pretén acostar-se al món dels polímers, la seva classificació, les seves aplicacions, …
centrant-se concretament en l’estudi dels polímers amb memòria de forma com a exemple
d’una aplicació avançada on el moviment molecular és clau. Aquests polímers sembla que tenen
i tindran una importància cabdal en el món de la ciència i la tecnologia donada la gran quantitat
d’aplicacions que se’n poden derivar. Per l’altra es pretén intentar fer una aproximació didàctica
per a la comprensió dels fenòmens i propietats que se’n deriven del moviment molecular” explica l’autor.

 

Biel Martínez Fransoy , alumne de 2n de batxillerat el curs 15-16 a l’Escola Pia de Terrassa, va guanyar ex aequo el premi Bonaplata en la seva categoria B pel seu treball de recerca “Tecnologia d’Impressió 3D: aplicacions en òptica oftàlmica” dirigit per Javier Carlos de la Torre. En el seu treball el Biel, mitjançant el sistema d’impressió 3D, crea i realitza unes muntures d’ulleres personalitzades i adaptades a la fisonomia, anatomia i mesures de cada individu, evitant així les dificultats de l’usuari per trobar ulleres ben adaptades. La nostra enhorabona al Biel, i també al Javier i la seva família que el van acompanyar en l’acte de lliurament.

 

 

 


·