SUṀṀEM - Aprèn i conviu

Tornar a portada

Dia a dia

Presentació del SUMMEM a diferents escoles

Durant els mesos de gener i febrer el projecte SUMMEM s’ha presentat en diferents actes als pares i mares i al públic en general a les escoles de Sant Antoni, Caldes i Calella. L’acceptació de públic ha estat més que acceptable a cadascun d’ells, havent-hi una mitjana d’unes 150 persones. Els comentaris han estat tots molt positius cosa que ens anima i encoratja a continuar la tasca d’implantació del SUMMEM.

Escola Pia de Caldes 

 

Escola Pia de Calella

 

Els Equips Psicopedagògics s’alineen amb el SUMMEM

El divendres 3 de febrer representants dels Equips Psicopedagògics de totes les escoles es van trobar per tal de compartir els reptes futurs al voltant del projecte SUMMEM.

 

Els Equips Educatius compartixen jornada de treball i reflexió

Els dies 1, 7, 9 i 13 de febrer els Equips Educatius de les diferents etapes ens hem trobat per tal de seguir avançant en l’eleboració dels Itineraris d’Aprenentatge i compartir amb companys de generalització (2n anny) l’introducció de l’aprenentatge cooperatiu.

 

La corresponsabilitat adquirida: el Treball Cooperatiu com a eina de superació i canvi”, article d’en Jordi Rojas al DIari de l’Educació

En Jordi Rojas, coordinador de Treball Cooperatiu d’infantil i primària de l’Escola Pia Calella i mestre i tutor de 6è de primària reflexiona en aquest article de com el treball cooperatiu passa de ser una simple metodologia o estratègia didàctica a una eina de canvi social. En Jordi  és membre del grup de coordinadors de generalització que van començar el curs passat a la introducció del treball cooperatiu a les aules de forma sistemàtica.

 


·