En portada

Tornar a portada

Segon any de SUṀṀEM: no tanquem per «reformes»

Després d’un primer any de pilotatge en sis nivells educatius de les diferents etapes, aquest nou curs hem iniciat un nou pas encaminat a la progressiva generalització del SUṀṀEM.

 

La feina del curs passat va ser intensa i molt útil: ens va ajudar a aprendre i a constatar el que funcionava i el que calia millorar i/o fer canvis del projecte.

 

Enguany serà cada escola que aprendrà a partir dels seus pilotatges. Aquest curs tindrem 139 grups classe on es treballaran els Itineraris d’Aprenentatge Interdisciplinaris. El SUṀṀEM creix i es fa visible a totes les nostres escoles.

 

Serà tota la comunitat educativa la que tindrà la mirada posada als nivells on s’inicia el SUṀṀEM, ja que no serà un pilotatge tancat en un laboratori, sinó una experiència oberta a tota l’escola.

 

Un procés que no es pot planificar com si es tractés d’un fred projecte d’enginyeria, ni prescriure només de dalt a baix, ni molt menys des de fora de l’escola, perquè la resistència al canvi és més gran quan aquest es percep com una imposició. La clau de la transformació és crear espais i condicions que habilitin a que cada escola sàpiga responsabilitzar-se de trobar el seu propi camí en l’evolució dels rols i comportaments d’equips, docents, alumnat i famílies.

 

Implícit en el SUṀṀEM es percep il·lusió i compromís per retrobar-nos amb la nostra vocació d’educadors i educadores, a reflexionar i transformar la nostra pràctica educativa per arribar a donar respostes a aquesta societat canviant.

 

Us convidem a llegir dues reflexions significatives de dos dels pilars organitzatius del projecte:

 

ELS EQUIPS EDUCATIUS

 

ELS EQUIPS MOTORS


·